HOEZO + ?

Die “plus” is onze toegevoegde waarde. Het grootste pluspunt voor de klant is dat hij vanaf ontwerp tot aan de oplevering maar met één partij te maken heeft voor alle technische installaties, dat werkt efficiënt, voorkomt miscommunicatie en bespaart dus kosten.

Het orderproces verloopt als volgt:

  • Rodenburg stelt de klant centraal en geeft veel aandacht aan het in kaart brengen van de wensen van de klant, zodat er een doordacht programma van eisen kan worden opgesteld, op basis waarvan een maatwerk ontwerp kan worden gemaakt.
  • De volgende fase is de engineering, waarbij het ontwerp wordt omgezet in een concrete kostencalculatie en de bijbehorende offerte.
  • Nadat de opdrachtgever zijn akkoord heeft gegeven monteren wij de installaties, worden alle systemen afgesteld, ingeregeld of geprogrammeerd en kan de oplevering aan de opdrachtgever plaats vinden.
  • Na afloop van de garantieperiode bieden wij u een onderhoudsabonnement aan, zodat u maximaal wordt ontzorgd.