STORINGSHULP

Het melden van storingen:

 • op werkdagen, tijdens kantooruren: ons algemene telefoonnummer 0162-515450
 • ’s avonds( tot 22:00 uur) en tijdens het weekeinde: via ons algemene telefoonnummer hoort u per techniek een nummer dat u rechtstreeks kunt bellen om in contact te komen met de dienst doende servicemonteur.

Indien u geen onderhoudsabonnement met ons hebt afgesloten, moet u rekening houden met de volgende kosten:
Op werkdagen, tijdens kantooruren: € 79,– inclusief btw, mits de werkzaamheden en reistijd niet langer dan één uur duren. Genoemd bedrag is een minimum bedrag en wordt altijd in rekening gebracht. Materiaalkosten en autokosten worden extra in rekening gebracht (autokosten indien de vice versa afstand groter dan 20 kilometer is). Op zaterdagen kost het eerste uur € 125,– en op zondagen € 160— autokosten bij 20>40km vice versa € 20,- en bij 40>50km vice versa € 30,-. Voor grotere afstanden geldt € 0,45 per kilometer.

Het zelf verhelpen van kleine storingen:

Elektro

Als uw aardlekschakelaar uitvalt, wordt dat vaak veroorzaakt door een defect apparaat.

 • schakel alle groepen uit.
 • haal alle stekkers uit de stopcontacten(de keuken is het belangrijkst).
 • schakel de aardlekschakelaar weer in.
 • schakel nu groep voor groep weer in.
 • Schakelt de aardlekschakelaar weer uit ?
 • Dan zit het mankement in de laatst ingeschakelde groep !

Blijft de aardlekschakelaar ingeschakeld als alle groepen weer ingeschakeld zijn ? Dan zit het mankement in een apparaat met een stekker. Bepaal nu in welk apparaat het mankement zit door alle hierboven omschreven stappen uit te voeren en daarna één voor één de stekkers weer in de stopcontacten te steken (zorg ervoor dat het apparaat aan staat).
Als de aardlekschakelaar uitschakelt nadat u een bepaalde stekker in het stopcontact hebt gestoken dan wordt de kortsluiting door dat apparaat veroorzaakt.

Verwarming:

Verwarming bijvullen en ontluchten gaan als volgt:

 • haal de stekker van de ketel uit het stopcontact en let erop in welke positie deze er in zat !
 • bevestig de vulslang aan het vulpunt van de installatie.
 • open de vulkraan een beetje, zodat er water uit de installatie in de slang kan stromen.
 • Als de slang is gevuld sluit u de vulkraan en bevestigt u het andere uiteinde van de slang aan de waterleidingkraan. Draai nu de waterleidingkraan iets open, open de vulkraan en vul langzaam bij tot een druk van 1.8kg/cm2 (af te lezen bij het vulpunt of op het display van de ketel). Sluit nu beide kranen en daarna kunt u de installatie ontluchten door de luchtkraantjes op de radiatoren te openen en deze weer te sluiten zodra er water uit komt. Als uw ketel of installatie is voorzien van een automatische ontluchter, hoeft u de radiatoren niet zelf te ontluchten). Steek nu de stekker van de ketel weer in het stopcontact (in de originele positie). De ketel zal nu weer functioneren.

Loodgieter:

Als de spoeling van uw toilet niet stopt, kunt u deze tijdelijk stoppen door het stopkraantje dat in de leiding naar de stortbak is gemonteerd, dicht te draaien. Als ergens anders in uw woning sprake is van ongewenst uitstromen van leidingwater kunt u de watertoevoer in de watermeterput tijdelijk afsluiten. Verstopte riolering of afvoer: neem contact op met een ontstoppingsbedrijf.

Contactformulier